Tänään oli ensimmäinen kokoontuminen "Opi ohjaamaan" monimuotokurssista. Tarkoitus olisi kolmen kokoontumiskerran jälkeen aloittaa opettajan apuna tietotekniikan opiskelijoiden avustaminen ja hankkia omat "oppilaat" joita ohjeistaa omilla pienryhmätunneillaan, joko opiskelijan kotona tai yleisellä koneella.
Pääsääntöisesti ohjaaminen tapahtuu verkossa, mikäli ohjattavalla on siihen valmiudet ja mahdollisuudet. Joustavuus on se avainsana tässä koulutuksessa.
Mukana oli seitsemän ohjaajaopiskelijaa ja kartoitimme hieman omaa osaamistamme ja heikkouksiamme sekä koetamme harkita omaa ohjaamistamme ja sen painopisteitä jatkossa.

Sinänsä ihan mielenkiintoinen pilottijakso, koska tältä pohjalta kehitetään opetusta edelleen mahdollisimman monelle sopivaksi niin aikataulullisesti kuin sisällöllisestikin.
Myös oman opetusmateriaalin tuottamiseen on mahdollisuus, jopa toivomus.
Toki valmista materiaalia on saatavilla opettajien kautta, mutta opiskelijoiden erilaiset tarpeet sanelevat paljon.
Vaikkakin tietyssä kehyksessä liikutaan.

Ans' kattoo nyt mitä tästä kehittyy, vai kehittyykö mitään.
Mukava on kuitenkin olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tällaista oppimisympäristöä.